Naročanje

SI

dr. Tommaso Pilla dr. vet. med. anestezija, slikovna diagnostika

Še posebej ga zanimajo področja anestezije, perioperacijske nege in obvladovanja bolečine, poleg tega pa je Tomasso razvil tudi zanimanje za računalniško tomografijo.

O dr. Tommasu Pilli

Tommaso Pilla je diplomiral kot doktor veterinarske medicine na Veterinarski fakulteti v Padovi leta 2006. Že kot študenta so ga še posebej zanimala področja anestezije, perioperacijske nege in obvladovanja bolečine. Takoj po diplomi je pričel z intenzivnim kliničnim usposabljanjem (“internship”), ko se je posvečal predvsem anesteziji. Leta 2008 je prejel štipendijo Univerze v Padovi “Veterinary Sciences School of Doctorate”. Med leti 2009 in 2011 je obiskal univerzitetne veterinarske klinike v Bernu (Švica) in v Utrechtu (Nizozemska) ter nekatere največje zasebne specialistične veterinarske centre v Evropi, kot na primer Dick White Referrals (Združeno kraljestvo), da je lahko dopolnil svoja znanja iz anestezije in intenzivne nege. Leta 2011 je za svoje delo s področja anestezije in obvladovanja bolečine, kjer je raziskoval farmakokinetiko propofola in ciljano kontrolirano infuzijo (TCI) pri mačkah, prejel doktorat znanosti.

Tomasso se je ekipi Bolnice za živali Postojna pridružil februarja 2011 kot anestezist. Še posebej ga zanimajo področja fiziologije in farmakologije anestetikov, popolna intravenska anestezija in loko-regionalne anestezijske tehnike. Poleg tega pa je Tomasso razvil tudi zanimanje za računalniško tomografijo. Bil je soustanovitelj in med leti 2013 in 2018 partner v centru za veterinarsko slikovno diagnostiko v Italiji, trenutno pa dela tudi na oddelku za CT diagnostiko Bolnice za živali Postojna.

Poleg kliničnega dela je Tomasso tudi predavatelj na tečajih permanentnega izobraževanja SCIVAC (Italijansko združenje veterinarjev za male živali) ter na številnih drugih domačih in mednarodnih kongresih. Je tudi avtor več znanstvenih prispevkov.