Naročanje

SI
Storitve

Radioterapija

Radioterapija ali obsevanje je poleg onkološke kirurgije in kemoterapije eden od treh stebrov sodobnega onkološkega zdravljenja.

Kaj je radioterapija ?

Obsevanje je lokalno zdravljenje, podobno kirurškemu, a lahko zajame večje območje tumorskega tkiva. Radioterapija je lahko samostojno zdravljenje ali pa del multimodalnega protokola zdravljenja raka. Radioterapija je najučinkovitejša pri presnovno in celično aktivnih tumorjih, saj deluje na osnovi nalaganja energije v DNK ali njeno neposredno bližino, kar povzroči smrtno poškodbo celic. Da zmanjšamo poškodbo zdravih celic v okolici tumorja, obsevanje temeljito planiramo na podlagi predhodno opravljene CT preiskave. Neželenim učinkom obsevanja se ne moremo popolnoma izogniti, vendar s planiranjem, kjer uporabljamo posebne računalniške programe, poskrbimo, da večina energije obsevanja pride v tumor in čim manj v okolna zdrava tkiva.

Med obsevanjem morajo živali za nekaj minut popolnoma mirovati, zato je nujna anestezija Podobno si obsevanja, zlasti pri živalih, pri katerih z obsevanjem zdravimo tumorje ustne votline, ne moremo predstavljati brez ustrezne predhodne stomatološke obravnave, s katero zmanjšamo možnost nastanka resnih neželenih učinkov obsevanja.

V Bolnici za živali Postojna za planiranje obsevanja uporabljamo XiO planirni sistem največjega svetovnega proizvajalca obsevalnih naprav – linearnih pospeševalnikov Elekta. XiO planirni sistem je nadgradnja CT Hitachi 16 Supria in omogoča natančno načrtovanje obsevanja. CT posnetki tumorjev se uvozijo v planirni sistem, ki določi optimalno obsevanje tumorja in čim večjo zaščito zdravih tkiv. Živalim, obolelim za rakom, tako z radioterapijo omogočamo kakovostnejše življenje.