Naročanje

SI

Radioterapija pri živalih

Vedno več pacientov z rakavimi obolenji tudi v veterini zdravimo z več načini zdravljenja. V humani onkologiji postaja obsevanje vse pomembnejši način zdravljenja malignih (zločestih) obolenj, v večini primerov kot del kompleksnega zdravljenja, t.i. multimodalnega zdravljenja. Odstotek ljudi, ki morajo prejeti obsevanje kot del zdravljenja dosega že 50 %, v zelo razvitih deželah tudi več. V veterinarski medicini je ta % manjši, tudi zaradi nekoliko težje dostopnosti do obsevalnih naprav.

Da bi razumeli kako deluje obsevanje, je potrebno poznati osnove nastanka in rasti tumorjev. Tumorske celice so na nek način podobne normalnim celicam, njihov celični ciklus, rast in delitev so takorekoč enaki normalnim celicam, izgubile pa so kontrolne mehanizme. Agresivnost tumorjev je zelo odvisna od stopnje izgube kontrole celičnih mehanizmov. Pri obsevanju je zelo pomembno, kako se tumor obnaša kot celota – ko je tumor v nastajanju, je očem še neviden, a presnovno zelo aktiven. Ko tumor raste, pa se njegova presnovna in celična aktivnost zmanjšujeta in novotvorba postaja manj aktivna populacija celic.

Radioterapija je najučinkovitejša pri presnovno in celično aktivnih tumorjih. Radioterapija je lahko samostojno zdravljenje tumorjev ali pa predstavlja dodatek h kirurškemu posegu, pri katerem smo zmanjšali tumorsko maso ali jo odstranili, vendar so ostali mikroskopski zaostanki tumorja v telesu. Tako zmanjšan tumor je mnogo bolj dovzeten za radioterapijo.

Radioterapija deluje na osnovi nalaganja energije v DNK ali njeno neposredno bližino. Celice odmrejo, ker jim z obsevanjem nepovratno okvarimo DNK, a ob vsakem obsevanju se uniči le določen delež vseh celic. Žal radioterapija ni selektivna in poškoduje ali celo ubije tudi zdrave celice. Zaradi opisanega večina protokolov obsevanja uporablja več manjših doz obsevanja z namenom uničiti čim več tumorskih celic in hkrati omogočiti obnovo zdravih celic. S planiranjem obsevanja dosežemo, da večina žarkov zadene tumorske celic. Skupna doza obsevanja se določi na osnovi doze, ki je potrebna za uničenje tumorja, časovni intervali med obsevanjem pa se določijo na osnovi bioloških značilnosti tumorja in okolnih zdravih tkiv. Posamezna doza obsevanja (frakcija) se določi na osnovi zmožnosti preživetja najobčutljivejšega zdravega tkiva, zajetega v polje obsevanja.

Protokole obsevanja lahko delimo tudi na t.i. kurativne, kjer želimo tumor popolnoma ali vsaj čim bolj uničiti in t.i. paliativne (lajšalne), kjer tumorja ne moremo popolnoma uničti ali ima pacient že zasevke, pa mu vseeno lahko podaljšamo življenje in izboljšamo kakovost življenja. Standardni kurativni protokol je 18-20 x 3Gy (Gy – grej - je enota za dozo obsevanja), 5-6 dni v tednu. Nekatere tumorje, ki sicer pogosto in zgodaj zasevajo (npr. maligni melanom v ustni votlini psov) in jih zdravimo tudi z drugimi metodami, lahko obsevamo s paliativnim protokolom, z manjšim številom frakcij in večjimi dozami in dosežemo skupno dobre uspehe. Tipičen paliativni protokol je 6 x 5 Gy ali 6 x 6 Gy ali celo 4 x 8-9 Gy. Nekatere tumorje, kot je ploščatocelični karcinom, ki imajo izjemno veliko sposobnost delitve ali t.i. podvojitveni čas, je primerno obsevati tudi dvakrat dnevno, da dozo obsevanja v tumor dovajamo pohitreno in onemogočimo okrevanje tumorskih celic, hkrati pa tudi čas terapije znatno skrajšamo. Tipičen pospešeni protokol za ploščatocelični karcinom traja 9 dni, 14 x 3,2-3,5 Gy. Pomembno je vedeti, da paliativne protokole uporabljamo tudi za lajšanje bolečin pri zelo bolečih tumorjih, kot je kostni rak ali osteosarkom. Učinki obsevanja pri osterosarkomu so dvojni, z njim delno zaustavimo rast tumorja, še bolj pomembni pa so protibolečinski učinki.

Obsevanje ima tudi neželene učinke, ki jih delimo na takojšnje ali akutne in pozne ali kronične. Akutni neželeni učinki so pričakovani in se kažejo kot vnetje kože in sluznic in izpadanje dlake, kronični pa kot poškodbe živčnih tkiv, zabrazgotinjenje tkiv in odmiranje kosti. Sprejemljivi kronični neželeni učinki so gola koža in zamotnitev leče – katarakta. Akutni neželeni učinki obsevanja se pojavijo nekaj tednov po obsevanju in tudi izzvenijo v parih tednih, kronični pa se lahko pojavijo tudi šele več let po obsevanju. Večini neželenih učinkov se v veliki meri izognemo s pravilnim planiranjem, postopkom pri katerem uporabimo slikovno diagnostiko, običajno CT in fizikalne izračune. S planiranjem poskrbimo, da večina energije obsevanja pride v tumor in čim manj v okolna zdrava tkiva. Za planiranje uporabljamo posebne računalniške programe.

Nekaj vrst tumorjev, ki jih v Bolnici za živali Postojna zdravimo zgolj z obsevanjem, ali je obsevanje del t.i. multimodalnega zdravljenja, so mastocitomi, mehkotkivni sarkomi, nosni tumorji, možganski tumorji, ustni tumorji – maligni melanom in ploščatocelični karcinom, ploščatocelični karcinomi glave in vratu, adenokarcinom paraanalnih vrečk, lokalni nosni in kožni limfomi, lokaliziran plazmacitom.

Vedeti moramo, da je pri vsakem obsevanju za pravilno namestitev pacienta potrebna anestezija. Za ta namen uporabljamo prilagojene tehnike anestezije, kjer je pacient že nekaj minut po končanem obsevanju popolnoma buden. Seveda vsakega pacienta pred pričetkom obsevanja temeljito pregledamo in opravimo vse preiskave in ga obsevamo le, če smo prepričani da koristi zdravljenja odtehtajo anestezijska tveganja.

Če ste opazili težave pri vaši živali, se vedno posvetujte s svojim veterinarjem.

Pripravil Prof. Dr. Janoš Butinar