Naročanje

SI

OCR študija

V Bolnici za živali Postojna se posvečamo predvsem zdravljenju rakavih obolenj živali, a se obenem zavedamo, da brez raziskovanja stroka ne more napredovati. Zato se poleg sodelovanja z odličnimi strokovnjaki s področja zdravljenja rakavih oboljenj pri živalih in nenehnega izobraževanja na vrhunskih kongresih trudimo tudi v svoji hiši raziskovati.

Pred kratkim smo v sodelovanju z OCR raziskovalnim centrom iz Francije in našim sodelavcem dr Jeromom Benoitom začeli z raziskavo z naslovom “Ocena sistemskega imunskega odziva na hipofrakcionirano obsevanje neoperabilnih melanomov ustne votline, kože in prstov pri psih”.

V raziskavo na željo skrbnika živali vključujemo pse in psice z malignim melanomom, pri katerih kirurška odstranitev tega tumorja z varnostnim robom ni mogoča zaradi lokacije oziroma ker takšnega posega skrbnik živali ne želi in je zato hipofrakcionirano obsevanje terapija izbora.

Cilj študije je oceniti sistemski imunski odziv na hipofrakcionirano obsevanje neoperabilnih melanomov in preučiti, ali obsevanje lahko izboljša odziv na imunoterapijo pri kombiniranem zdravljenju. Tematika je trenutno deležna obsežnih raziskav tako v humani kot veterinarski medicini.

Rak pri živalih povzroča številne spremembe v osnovnih funkcijah telesa. Ena takšnih sprememb je nezmožnost imunskega sistema, da bi prepoznal in odstranil rakave celice. Ker imunski sistem rakavih celic torej ne prepoznava kot “tujka”, je pomembno, da imunski sistem “naučimo” prepoznati rakave celice kot škodljive. Če je imunski odgovor prešibek, ga lahko stimuliramo, da se bojuje proti rakavim celicam. Tej obliki stimulacije/zdravljenja rečemo imunoterapija. Imunoterapija je lahko samostojno zdravljenje ali pa ga kombiniramo z drugimi oblikami zdravljenja raka, tudi z obsevanjem.

Obsevanje je lokalna oblika zdravljenja številnih oblik raka, pri čemer se uporablja ionizirajoče sevanje, ki ga naprava usmeri v obliki žarkov v tumor. Sevanje povzroči poškodbo DNK v vseh celicah, ki jih doseže. Zdrave celice so bolj tolerantne na sevanje kot rakave celice, zato rakave celice odmrejo, poškodbo zdravih celic pa zmanjšamo na najmanjšo možno s frakcioniranjem obsevalnih odmerkov (4 obsevanja v enotedenskih intervalih).

Da zagotovimo ustrezno diagnozo in smatramo žival kot primerno za vključitev v raziskavo, bomo v Bolnici za živali Postojna opravili ob prvem obisku številne preiskave, prav tako pa bomo živali skrbno spremljali med raziskavo.

Če vas zanima več o samih postopkih, tveganjih in omejitvah glede raziskave ter ugodnostih, ki jih z vključitvijo živali v raziskavo skrbnikom živali nudimo, vam z veseljem odgovorimo -info@ahp.si.

Več informacij o študiji je tudi v pripetem dokumentu spodaj.

Pripravili Ana Rejec Jenček.