Naročanje

SI

Matjaž Jeraj diplomirani inženir radiologije radioterapija

V Bolnici za živali Postojna Matjaž Jeraj prispeva k razvoju, izpopolnjevanju in modernizaciji radioterapevtskih tehnik.

O Matjažu Jeraju

Matjaž Jeraj je po končani srednji zdravstveni šoli v Ljubljani študij nadaljeval na Visoki šoli za zdravstvo, smer radiologija, kjer je diplomiral leta 2003. Kot radiološki inženir je opravil pripravništvo in oktobra 2004 strokovni izpit na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Na Onkološkem inštitutu, na oddelku za teleradioterapijo je zaposlen od leta 2004. V tem času si je pridobil veliko izkušenj s tega področja s samim delom, kot tudi z udeležbo na strokovnih izobraževanjih - tako doma kot v tujini. Matjaž je vodja radioloških inženirjev na najnovejšem obsevalnem aparatu (linearnem pospeševalniku Elekta Synergy, 2018) in predsednik sekcije za radioterapijo pri Društvu radioloških inženirjev Slovenije.

Z Bolnico za živali Postojna sodeluje kot zunanji sodelavec že od samih začetkov - od leta 2007. Da je svoje obsežno znanje in izkušnje lahko prenesel tudi v veterinarsko stroko, se je seznanjal s področjem radioterapije živali v centru za radioterapijo na Veterinarski fakulteti v Parizu, Francija. V Bolnici za živali Postojna Matjaž Jeraj prispeva k razvoju, izpopolnjevanju in modernizaciji radioterapevtskih tehnik.