Naročanje

SI

prof. dr. Janoš Butinar dr. vet. med. kirugija mehkih tkiv, onkološka kirurgija, onkologija

Je ustanovitelj Bolnice in strokovni vodja ekipe zdravnikov za živali in sodelavcev Bolnice za živali Postojna.

O prof. dr. Janošu Butinarju

Janoš Butinar je začutil željo postati zdravnik za živali že pri svojih petih letih in jo kasneje tudi uresničil. 25 let je delal na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2008 pridobil naslov rednega profesorja. Opravil je specialistično usposabljanje pri Evropskem kolegiju za veterinarsko kirurgijo v Veliki Britaniji na Queen Mother Veterinary Teaching Hospital v Cambridgu pri Prof. White-u in na Veterinarski Fakulteti v Utrechtu pri prof. Van Sluijsu in Prof. Kirpensteijnu in si pridobil pravico za opravljanje evropskega specialističnega izpita. Posebej poglobljeno se ukvarja z onkološko in rekonstrukcijsko kirurgijo. Dodatna znanja, zlasti s področja abdominalne kirurgije, je pridobival pri svetovno znanem abdominalnem kirurgu Eldarju M. Gadžijevu.

Prof. dr. Butinar je aktivni član Evropskega združenja veterinarskih onkologov (ESVONC). Veliko časa posveča razumevanju osnovnih načel biologije tumorjev, dejavno podpira klinične raziskave in uporabo novih znanj s tega področja s ciljem izboljšanja diagnostike in izbire terapije pacientov s tumorskimi obolenji.

Je ustanovitelj Bolnice in strokovni vodja ekipe zdravnikov za živali in sodelavcev Bolnice za živali Postojna. S svojim znanjem in izkušnjami ter s pomočjo prijateljev - uglednih strokovnjakov s celega sveta si srčno želi vzgojiti odličen strokovni kader, ki bo delal v dobro živali in njihovih skrbnikov.

Stara ameriška definicija kirurga, ki posebej velja za onkološkega kirurga, pravi: dober kirurg ve kako operirati, boljši kirurg ve kdaj operirati, najboljši kirurg pa ve, kdaj ne operirati. Prof. Butinar skuša doseči zadnje načelo reka.