dr. Marko Pipan

dr. vet. med., Dipl. ACVECC, spec. med. psov in mačk

Marko Pipan je s študijem za doktorja veterinarske medicine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani zaključil leta 2000. S kliničnim podiplomskim izobraževanjem je nadaljeval na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Utrechtu in Univerzi v Pensilvaniji, kjer je uspešno opravil 3-letno klinično specializacijo iz urgentne in intenzivne medicine malih živali. Leta 2011 je po opravljenem specialističnem izpitu pridobil naziv specialista oz. Diplomata Ameriškega kolegija za urgentno in intenzivno medicino (Dipl. ACVECC).

Kot mednarodno priznan specialist svojega področja veterinarske medicine je poleg Slovenije služboval tudi v Manchestru v Angliji, Beogradu ter Kuala Lumpurju in kot predavatelj sodeloval na domačih in tujih kongresih veterinarske medicine.

Marko Pipan v Bolnici za živali Postojna (Animal Hospital Postojna) skrbi za urgentne in kritično bolne paciente, najpogosteje onkološke, katerim je namenjena Bolnica za živali Postojna. 

Poleg skrbi za kritično bolne paciente je Marko Pipan posebej usmerjen v napredno slikovno diagnostiko, UZ, CT in MR, ki v moderni veterinarski medicini in še posebej onkologiji najbolj prispeva k podrobnemu vpogledu v stanje pacienta in točnim diagnozam. Marko Pipan je v Bolnici za živali Postojna del tima za napredno slikovno diagnostiko.