dr. Jani Pečar

dr. vet. med., spec. za medicino psov in mačk

Specialist mehkotkivne kirurgije


Ekipi Bolnice za živali Postojna se je pridružil junija 2020, kjer se ukvarja z mehkotkivno in onkološko kirurgijo in onkologijo ter endoskopijami.

Jani Pečar je diplomiral leta 1996 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in se še istega leta zaposlil na matični fakulteti, kjer je bil zaposlen do leta 2006. S področja veterinarske kirurgije je magistriral leta 2000, doktoriral pa leta 2002. Znanja s področja kirurgije mehkih tkiv in endoskopije je poleg udeležb na več kot 50 mednarodnih in domačih kongresih, simpozijih in delavnicah, poglabljal tudi s sodelovanji in gostovanji na Veterinarskih fakultetah v tujini (Utrecht na Nizozemskem in Cambridge v VB).

Jani Pečar je v letih 2006-2018 svojo kariero nadaljeval v farmacevtski industriji, kjer je v mednarodnem okolju različnih farmacevtskih multinacionalk pridobival dodatna znanja s področja vodenja, razvoja kadrov in delovanja v kompleksnih matričnih strukturah.

V tem času je Jani Pečar, kljub navdihu po novih znanjih in izkušnjah iz gospodarskega okolja, še vedno vzdrževal stik z veterinarsko medicino, ki se ji od sredine leta 2018 zopet bolj aktivno posveča. Ekipi Bolnice za živali Postojna se je pridružil junija 2020, kjer se ukvarja z mehkotkivno in onkološko kirurgijo in onkologijo ter endoskopijami.