Naročanje

SI

dr. Jani Pečar dr. vet. med., spec. za medicino psov in mačk kirurgija mehkih tkiv, onkološka kirurgija, endoskopije

Ekipi Bolnice za živali Postojna se je pridružil junija 2020, kjer se ukvarja z mehkotkivno in onkološko kirurgijo in onkologijo ter endoskopijami.

O dr. Janiju Pečarju

Jani Pečar je diplomiral leta 1996 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in se še istega leta zaposlil na matični fakulteti, kjer je bil zaposlen do leta 2006. S področja veterinarske kirurgije je magistriral leta 2000, doktoriral pa leta 2002. Znanja s področja kirurgije mehkih tkiv in endoskopije je poleg udeležb na več kot 50 mednarodnih in domačih kongresih, simpozijih in delavnicah, poglabljal tudi s sodelovanji in gostovanji na Veterinarskih fakultetah v tujini (Utrecht na Nizozemskem in Cambridge v VB). Jani Pečar je v letih 2006-2018 svojo kariero nadaljeval v farmacevtski industriji, kjer je v mednarodnem okolju različnih farmacevtskih multinacionalk pridobival dodatna znanja s področja vodenja, razvoja kadrov in delovanja v kompleksnih matričnih strukturah.
V tem času je Jani Pečar, kljub navdihu po novih znanjih in izkušnjah iz gospodarskega okolja, še vedno vzdrževal stik z veterinarsko medicino, ki se ji od sredine leta 2018 zopet bolj aktivno posveča. Ekipi Bolnice za živali Postojna se je pridružil junija 2020, kjer se ukvarja z mehkotkivno in onkološko kirurgijo in onkologijo ter endoskopijami.