Naročanje

SI

dr. Ana Rejec Jenček dr. vet. med., Cand EVDC stomatologija, oralna in maksilofacialna kirurgija

V Bolnici za živali Postojna je del ekipe za ustno medicino in maksilofacialno kirurgijo.

O dr. Ani Rejec Jenček

Ana Rejec je diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2006 in med študijem za dodiplomsko raziskovalno delo pod mentorstvom prof. dr. Janoša Butinarja prejela Prešernovo nagrado. Po diplomi je delala na Kliniki za male živali na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. V Bolnici za živali Postojna je zaposlena od leta 2007. Solastnica podjetja je postala leta 2014.Poleg klinične dejavnosti je Ana leta 2010 pričela mednarodni specialistični študij in si z obiski pri evropskih in ameriških specialistih pridobivala neprecenljive izkušnje in dodatna znanja s področja ustne medicine in maksilofacialne kirurgije. Ana je v decembru 2017 končala uradni program usposabljanja za veterinarsko stomatologijo in oralno kirurgijo pri Evropskem kolegiju za veterinarsko stomatologijo (EVDC).

Ker se zaveda, da je poklic doktorja veterinarske medicine več kot klinično delo, se je leta 2011 vpisala na doktorski študij Molekularne Genetike in Biotehnologije Univerze v Novi Gorici, kjer se je ukvarjala s proučevanjem diagnostične in prognostične vrednosti različnih biomarkerjev vnetnih in tumorskih obolenj glave in vratu pri psih. Doktorica znanosti je postala leta 2015.

V Bolnici za živali Postojna je del ekipe za ustno medicino in maksilofacialno kirurgijo. Ana se klinično in raziskovalno ukvarja s proučevanjem patogeneze ter sistemskega vpliva tako vnetnih kot tumorskih bolezni glave in vratu pri psih in mačkah. Izsledke raziskav objavlja na strokovnih kongresih in v znanstvenih člankih.